Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

common:faq 2006/12/12 14:48 common:faq 2006/12/17 16:56 aktualna
Linia 1: Linia 1:
 +====== Często zadawane pytania (FAQ) ======
 +\\
 + 1. **Gdzie znajdują się aktualne wersje walidatorów metadanych?** \\ \\
 +//
 +Aktualne wersje walidatorów metadanych znajdują się pod adresami: \\
 +[[https://ndapapp.nask.net.pl/ndap-walidator/|Walidator on-line]] \\
 +[[https://ndapapp.nask.net.pl/ndap-walidator/download.do|Walidator off-line]]
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 + 2. **Gdzie znajdują się aktualne XSD dla metadanych dokumentów, spraw i Spisów Zdawczo-Odbiorczych?** \\ \\
 +//
 +Aktualne wersje XSD dla metadanych dokumentów, spraw i Spisów Zdawczo-Odbiorczych znajdują się pod tym
 +[[https://ndapapp.nask.net.pl/ndap-walidator/downloadmeta.do|adresem]]
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 + 3. **Jaka jest prawidłowa definicja elementu głównego dla plików metadanych dokumentów i spraw?** \\
 +<code xml>
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +<dokument xmlns="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 +xsi:schemaLocation="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap Metadane-1.6.xsd">
 +</code>
 +\\
 +\\
 + 4. **Jaka jest prawidłowa definicja elementu głównego dla pliku Spisu Zdawczo-Odbiorczego?** \\
 +<code xml>
 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 +<SpisZdawczoOdbiorczy xmlns="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 +xsi:schemaLocation="http://www.mswia.gov.pl/standardy/ndap SpisZdawczo-odbiorczy.xsd">
 +</code>
 +\\
 +\\
 + 5. **Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu plików metadanych oraz plików Spisów Zdawczo-Odbiorczych?** \\ \\
 +//
 +Pliki te zawierają dokumenty XML tak więc trzeba koniecznie zachować poprawność syntaktyczną. Najczęstsze błędy to:
 +//
 +  * // literówki w nazwach elementów XML //
 +  * // źle zamknięte lub w ogóle nie zamknięte elementy XML //
 +  * // błędnie zapisane nazwy elementów XML - należy przede wszystkim pamiętać że w XML wielkość liter ma znaczenie! //
 +  * // kolejność elementów w pliku zgodna z kolejnością zdefiniowaną w XSD - dokumenty XML walidowane za pomocą XSD muszą mieć składnię zgodną z definicją //
 +\\
 +\\
 +\\
 + 6. **Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu paczki archiwalnej?** \\ \\
 +//
 +Paczka archiwalna posiada precyzyjnie określoną strukturę. Najczęstsze błędy przy jej tworzeniu, to:
 +//
 +  * // po rozpakowaniu, paczka zawiera jakiś katalog najwyższego poziomu, a powinna zawierać tylko katalogi: dokumenty/  metadane/ i sprawy/ //
 +  * // po rozpakowaniu paczka zawiera więcej katalogów niż wymagane //
 +  * // po rozpakowaniu paczka zawiera pliki dokumentów/spraw/metadanych w ilości nie pasującej do siebie np. Spis Zdawczo-Odbiorczy definiował 3 sprawy a paczka zawiera 4, lub na paczkę miały się składać 4 dokumenty łącznie a paczka zawiera ich tylko 3 itp. //
 +\\
 +\\
 +\\
 + 8. ** Jakie są najważniejsze wytyczne przy tworzeniu pliku Spisu Zdawczo-Odbiorczego?** \\ \\
 +//
 +Plik Spisu Zdawczo-Odbior zego jest dokumentem XML, walidowanym zgodnie z jego definicją XSD. Najczęstsze błędy przy jego tworzeniu to:
 +//
 +  * // plik zawierał elementy w kolejności niezgodnej z definicją XSD //
 +  * // plik zawierał błędnie zdefiniowane atrybuty elementu głównego 'SpisZdawczoOdbiorczy' //
 +  * // w konkretnej sprawie zdefiniowanej w tym pliku wartość elementu 'LiczbaDokumentow' musi się pokrywać z faktyczną ilością dokumentów przyporządkowanych do tej sprawy w paczce archiwalnej //
 +\\
 +\\
 +\\
 +
 + 8. **Czy jest coś co trzeba wiedzieć o XSD dla plików metadanych dokumentów i spraw?** \\ \\
 +//
 +XSD dla plików metadanych dokumentów i spraw zostało zdefiniowane jak wspólne. Wprowadziło to jednak pewne utrudnienie, z którego trzeba sobie zdawać sprawę. Chodzi o fakt, że pliki metadanych dokumentów i spraw nie są tożsame, co wymusiło pewne ustępstwa w XSD, które wprowadzają niejednoznaczności. Takim głównym problemem, który się pojawił to występowanie elementu 'grupowanie'. Chociaż z definicji XSD wynikałoby że jest on opcjonalny, to tak naprawdę jest on elementem wymaganym w plikach metadanych dokumentów, natomiast zbędnym i nadmiarowym w plikach metadanych spraw.
 +Jednakże żaden z walidatorów nie wychwyci tego jako błąd, ponieważ walidatory sprawdzają poprawność syntaktyczną z XSD, a brak tego elementu w plikach metadanych dokumentów jest poprawne syntaktycznie, natomiast reguły semantyczne systemu zgłoszą błąd.
 +Innym dosyć istotnym problemem, który się pojawił to problem zapisu elementu data, opisany dalej.
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 + 9. ** Jakie są różnice w zapisie elementu 'data' między plikami metadanych dokumentów a plikami metadanych spraw?** \\ \\
 +//
 +Element 'data' można zapisać na dwa sposoby w postaci znacznika daty i czasu, albo zakresu dat np.
 +//
 +<code xml>
 +        <data>
 +                <typ>stworzony</typ>
 +                <czas>2006-01-01T00:00:01</czas>
 +        </data>
 +
 +albo
 +
 +        <data>
 +                <typ>daty skrajne</typ>
 +                <od>2006-01-01</od>
 +                <do>2006-12-31</do>
 +        </data>
 +</code>
 +//
 +Pierwszy zapis stosujemy w plikach metadanych dokumentów, dlatego że dokument powstał, był modyfikowany lub było cokolwiek z nim robione, w konkretnym punkcie w czasie.
 +Drugi zapis stosujemy w plikach metadanych spraw, ponieważ sprawa to nigdy nie jest pojedyńczy moment w czasie. Każda sprawa kiedyś się rozpoczyna, trwa określony okres czasu i zostaje zakończona. Co więcej w przypadku plików metadanych spraw taki zapis jest wymagany.
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 + 10. ** Jakie są najważniejsze powiązania między elementami Spisu Zdawczo-Odbiorczego a plikami metadanych dokumentów?** \\ \\
 +//
 +Następujące pary elementów muszą mieć takie same wartości: \\
 +//
 +^  Element Spisu Zdawczo-Odbiorczego  ^  Element plików metadanych dokumentów  ^
 +| podelement 'ZnakSprawy' odpowiedniego elementu 'Sprawa' | podelement 'kod' w elemencie 'grupowanie'  |
 +| podelement 'HasloKlasyfikacyjne' odpowiedniego elementu 'Sprawa' | podelement 'opis' w elemencie 'grupowanie'  |
 +//
 +Ponadto podelement 'typ' w elemencie 'grupowanie' w plikach metadanych dokumentów musi mieć stałą wartość "znak sprawy".
 +
 +W plikach metadanych dokumentów (podelement 'kod' w elemencie 'grupowanie') istnieje powiązanie ze Spisem Zdawczo-Odbiorczym (podelement 'ZnakSprawy' odpowiedniego elementu 'Sprawa'). W elemencie 'Sprawa' w Spisie Zdawczo-Odbiorczym istnieje podelement 'LiczbaDokumentow', który wskazuje na ilość dokumentów w danej sprawie. Warunek który musi być dodatkowo spełniony to ilość dowiązań z plików metadanych dokumentów do konkretnej sprawy musi być dokładnie równa liczbie dokumentów zdefiniowanej w tej sprawie.
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 + 11. ** Jakie są najważniejsze powiązania między elementami Spisu Zdawczo-Odbiorczego a plika metadanych spraw?** \\ \\
 +//
 +Następujące pary elementów muszą mieć takie same wartości: \\
 +//
 +^  Element Spisu Zdawczo-Odbiorczego  ^  Element plików metadanych spraw  ^
 +| podelement 'ZnakSprawy' odpowiedniego elementu 'Sprawa'  | podelement 'wartosc' w elemencie 'identyfikator'  |
 +| podelement 'TytulSprawy' odpowiedniego elementu 'Sprawa'  | podelement 'oryginalny' w elemencie 'tytul'  |
 +| podelement 'DataWszczecia' odpowiedniego elementu 'Sprawa'  | podelement 'od' w elemencie 'data'  |
 +| podelement 'DataZakonczenia' odpowiedniego elementu 'Sprawa'  | podelement 'do' w elemencie 'data'  |
 +//
 +Ponadto podelement 'typ' w elemencie 'identyfikator' w plikach metadanych dokumentów musi mieć stałą wartość "znak sprawy"
 +//
 +\\
 +\\
 +\\
 
common/faq.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/17 16:56 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki