Paczka archiwalna

Nieskompresowany zbiór plików o znanej strukturze zawierający dokumenty elektroniczne oraz opisujące je metadane. Na opisujące metadane składają się:

  1. Plik(i) XML opisujące dokumenty wchodzące w skład paczki archiwalnej,
  2. Plik(i) opisujące grupy/sprawy do jakich należały przekazane w paczce pliki.Spis zdawczo-odbiorczy

Dokument, na podstawie, którego odbywa się przekazanie materiałów archiwalnych z instytucji publicznej do Archiwum Merytorycznego. Zarówno format, jak i struktura spisu zdawczo-odbiorczego zostaną ustalone (XML) i podane do publicznej wiadomości. Spis zawiera dla każdej pozycji:

  1. Liczbę porządkową;
  2. Znak sprawy lub inny unikalny identyfikator grupy dokumentów;
  3. Hasło klasyfikacyjne wykazu akt odpowiadające znakowi sprawy, o którym mowa w poprzednim punkcie;
  4. Tytuł określający zwięźle treść sprawy lub grupy dokumentów;
  5. Datę wszczęcia sprawy lub założenia grupy dokumentów;
  6. Datę zakończenia sprawy lub zamknięcia grupy dokumentów;
  7. Liczbę dokumentów w sprawie;
  8. Opcjonalne uwagi.Seria

Zbiór spraw usystematyzowanych i uporządkowanych w określony sposób wg układu wynikającego z pochodzenia gromadzenia lub wykorzystywania.

Znak sprawy

Kod identyfikujący w sposób jednoznaczny sprawę w instytucji publicznej.

 
essential/documents.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/15 15:02 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki