Instytucja Publiczna

Jednostka organizacyjna zobowiązana do przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

Archiwum Merytoryczne

Archiwum sprawujące wobec archiwalnych dokumentów elektronicznych wszystkie funkcje właściwe dla archiwum państwowego, z wyłączeniem technicznego zabezpieczenia tych dokumentów.

Archiwum Państwowe

Państwowa jednostka organizacyjna podlegająca Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, gromadząca, ewidencjonująca, przechowująca, opracowująca, zabezpieczająca i udostępniająca materiały archiwalne oraz sprawująca kontrolę postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego, obejmująca swoim zasięgiem prawnie ustalony obszar działania.

<BOOKMARK:archive_technical

Archiwum Techniczne

Archiwum zapewniające techniczne zabezpieczenie archiwalnych dokumentów elektronicznych.

 
essential/institutions.txt · ostatnio zmienione: 2009/02/13 16:18 przez slimer80
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki