Nośnik informatyczny

Określony na podstawie przepisów wydanych na podstawie Art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dopuszczalne typy nośników na etapie prototypu: LTO, DVD, CD, USB-FlashDisk.

 
essential/medium.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/15 15:08 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki