Walidator on-line - obsługaObsługa

Po uruchomieniu przeglądarki i wejściu na adres walidatora on-line na komputerze użytkownika pojawi się następujące okno:Klikamy przycisk “Browse” co powoduje wyświetlenie okna wyboru pliku. Po wybraniu pliku XML zawierającego metadane do walidacji, klikamy przycisk “Otwórz” (”Open”), co powoduje załadowanie pliku do walidatora:Po załadowaniu pliku klikamy przycisk “Waliduj plik”. Jeśli plik jest prawidłowy to walidacja zakończy się powodzeniem:Jeśli wybrany plik zawiera błędy, to walidator na podstawie informacji o błędach zebranych wewnątrznie, wygeneruje raport, w którym opisze znalezione błędy. Może się zdarzyć że zostanie wyświetlona tylko część błędów, a w skrajnym przypadku tylko jeden pierwszy błąd. Wynika to z faktu, że w niektórych przypadkach błąd jest tego typu, że uniemożliwia dalsze przetwarzanie dokumentu i dopiero po jego poprawieniu można zwalidować plik ponownie. Poniżej przykład sztucznie wygenerowanego błędu i opis jaki generuje do niego walidator:

W tym przypadku błąd polegał na błędnie napisanej nazwie elementu ‘ZnakSprawy’, którą napisano z małej litery ‘znakSprawy’ w Spisie Zdawczo-Odbiorczym.


Kończymy pracę z walidatorem poprzez zamknięcie okna przeglądarki.

 
system/validator_on_usage.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/12 15:36 przez szimonek
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki